SEC là viết tắt của US Securities and Exchange Commission. Tổ chức SEC có trách nhiệm điều chỉnh và giám sát thị trường tài chính, tập trung chính vào thị trường chứng khoán Mỹ (Vd: cổ phiếu và trái phiếu).

 

Với mục đích bảo vệ các nhà đầu tư, duy trì thị trường công bằng, trật tự và hiệu quả.SEC hoạt động để ngăn chặn gian lận và thao túng thị trường, đảm bảo rằng tất cả những người tham gia đều có quyền truy cập bình đẳng vào thông tin liên quan trước khi giao dịch hoặc đầu tư. Nó yêu cầu các công ty public phải tiết lộ dữ liệu tài chính của công ty nhằm thúc đẩy thị trường minh bạch và công bằng.