Seed phrase là tập hợp của các từ có thể được sử dụng để có thể truy cập vào ví crypto của bạn. 
Seed phrase, còn được gọi là recovery phrase, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật và khôi phục ví crypto của bạn. Nó hoạt động như một khóa mật mã, giúp người dùng có thể truy cập lại tài khoản của mình trong trường hợp mất điện thoại, máy tính, hoặc bị lỗi phần mềm. Do đó, việc lưu trữ seed phrase ở nơi an toàn và bảo mật trở thành điều cốt yếu, vì nếu nó rơi vào tay người khác, họ có thể dễ dàng truy cập và kiểm soát tài sản crypto của bạn.

 

Nếu bạn đã sử dụng ví crypto trước đây, bạn cũng đã từng gặp các ví crypto yêu cầu bạn lưu lại chuỗi 12 tới 24 từ được viết ngẫu nhiên ví dụ như:  Forget wing follow way swallow achieve incorrect view seen gone proud go