Trong tài chính, thuật ngữ Sentiment hoặc Market Sentiment chỉ tới cảm giác rất chủ quan về tình hình của một thị trường. Đó là cảm xúc tổng thể mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư có đối với sự biến động giá của một tài sản cụ thể.

 

Cơ bản, tình hình thị trường là kết quả của nhiều yếu tố. Nó có thể bao gồm thông tin được rút ra từ phân tích cơ bản (FA) và các chỉ số phân tích kỹ thuật (TA). Tin tức gần đây và lịch sử giá cũng có thể đóng vai trò trong quá trình này.

 

Dù chúng có mối liên hệ chặt chẽ, đáng chú ý rằng tình hình thị trường và phân tích cơ bản là hai điều hoàn toàn khác nhau. Trong khi tình hình liên quan đến tâm lý và cảm xúc, phân tích cơ bản liên quan hơn đến hiệu suất của một doanh nghiệp hoặc dự án tiền điện tử cụ thể (ví dụ, uy tín và vốn hóa thị trường).

 

Nhiều trader và người vẽ biểu đồ coi tình hình thị trường là một chỉ số tốt về sự biến động giá ngắn hạn và trung hạn tiềm năng. Nói chung, khi tình hình quá lạc quan (bullish) hoặc bi quan (bearish), thị trường có xu hướng đảo chiều và bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.

 

Nói cách khác, thị trường thường tăng khi đa số nhà giao dịch bearish, và giảm khi tình hình chung bullish hơn so với những gì có thể được coi là bình thường. Do đó, tình hình thị trường thường hoạt động như một loại chỉ số đối lập.

 

Tình hình thị trường là một trong những điều mà các trader trade ngược thị trường tìm kiếm. Nếu hầu hết mọi người đều bullish, họ sẽ xem xét việc bán hoặc mở lệnh short. Nhưng, nếu tình hình quá bearish, họ sẽ xem xét việc mua hoặc mở long.

 

Tóm lại, tình hình thị trường có thể được coi là kết quả của hai cảm xúc chủ yếu điều khiển một thị trường tài chính: nỗi sợ và lòng tham. Ngoài ra, tình hình thị trường là một thành phần quan trọng của tâm lý học thị trường.