Sequential Execution (Thực thi tuần tự) là khái niệm thể hiện việc các smart contract (hợp đồng thông minh) được xử lý theo thứ tự được xác định bởi miner. Miners thường ưu tiên xử lý các giao dịch với mức phí cao hơn trước tiên.

 

Các giao dịch trong block sẽ được xử lý tuần tự (sequential), mà không bị ảnh hưởng bởi các giao dịch khác trong cùng một block. Điều này mang đến những lợi ích nhưng dễ dàng triển khai, hạn chế các cuộc tấn công node & đảm bảo tính chính xác cao của mỗi giao dịch. 

 

Đổi lại, thực thi tuần tự sẽ gặp một số nhược điểm về khả năng mở rộng với tốc độ giao dịch thấp, phí giao dịch cao. Bên cạnh đó, các blockchain áp dụng phương pháp này nếu không có mạng lưới phi tập trung sẽ dễ gặp phải tấn công DDoS.