Smart Contract là hay còn gọi là hợp đồng thông minh là hợp đồng tự thực hiện với các điều khoản của thỏa thuận được viết trực tiếp thành code. Chúng tự động thực hiện các hành động được xác định trước khi đáp ứng một số điều kiện nhất định, loại bỏ trung gian và giảm khả năng xảy ra lỗi của con người.

 

Ở crypto, smart contract là một trong những thành phần quan trọng nhất của một dự án crypto.

 

Ví dụ: Các dự án crypto sẽ phân bổ token sau khi chạy ICO chẳng hạn, thì smart contract sẽ hoạt động và tự phân phối token mà không cần người trung gian và tiết kiệm chi phí.