Nếu bạn đã tham gia thị trường crypto từ lâu, đặc biệt nếu từng cày airdrop, retroactive thì chắc chắn thường nghe nhiều về thuật ngữ Snapshot.

 

Vậy Snapshot là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào trong thị trường Crypto? Hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu thông qua bài viết sau nhé!

Snapshot là gì?

Thông thường, thuật ngữ Snapshot đề cập đến việc ghi lại trạng thái của máy tính hoặc thiết bị lưu trữ tại một thời điểm cụ thể. Còn trong crypto, Snapshot thường dùng để chỉ hành động ghi lại (chụp lại) trạng thái của blockchain ở một độ cao khối cụ thể.

Snapshot là hành động chụp lại trạng thái của blockchain ở một độ cao khối cụ thể
Snapshot là hành động chụp lại trạng thái của blockchain ở một độ cao khối cụ thể

Cụ thể hơn, Snapshot ghi lại nội dung của toàn bộ sổ cái blockchain, bao gồm tất cả các địa chỉ ví hiện có, lịch sử giao dịch, số dư, các tài sản như NFT và các dữ liệu liên quan khác, v.v.

Ý nghĩa của Snapshot đối với các dự án crypto

Snapshot đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo sự công bằng và minh bạch trên môi trường blockchain. Điều này rất hữu ích khi một dự án crypto muốn lọc người dùng để trả thưởng airdrop hoặc thực hiện các hoạt động phân phối token khác.

 

Dựa trên các dữ liệu từ snapshot, dự án có thể xác định chính xác hiện trạng của các địa chỉ ví tham gia. Từ đó áp dụng các quy tắc trả thưởng, phân phối token một cách minh bạch, công bằng đối với tất cả mọi người dùng.

Snapshot đảm bảo sự công bằng và tính minh bạch trên blockchain
Snapshot đảm bảo sự công bằng và tính minh bạch trên blockchain

Snapshot cũng hỗ trợ cho quá trình phát triển và nâng cấp blockchain. Chẳng hạn một dự án muốn triển khai update mạng lưới và thay đổi token, họ cần snapshot lại số dư tất cả các ví để phân phối đủ token mới cho người dùng.

 

Ngoài ra, snapshot còn cung cấp các dữ liệu on-chain quan trọng để phân tích tình trạng hoạt động của blockchain hoặc theo dõi quá trình phân phối token.

Ứng dụng phổ biến của Snapshot trong crypto

IDO

Trong các chiến dịch mở bán IDO, snapshot được sử dụng để xác định những người đủ điều kiện tham gia mua token.

 

Trước khi diễn ra IDO, sẽ có một đợt snapshot để chụp lại thông tin số dư của tất cả các ví đăng ký tham gia. Dựa trên thông tin đó, một danh sách các địa chỉ ví người dùng có quyền tham gia IDO sẽ được xác định và công bố ra cộng đồng.

 

Thông thường, để tham gia IDO, người dùng cần phải stake một lượng token để xác định số vé tham gia hoặc tier cụ thể trước thời điểm snapshot. Số vé càng nhiều hoặc tier càng cao thì càng có cơ hội mua được token với khoản phân bổ nhiều hơn.

 

Lấy ví dụ với Gamefi.org, một nền tảng IDO dành cho các dự án gamefi. Để đủ điều kiện tham gia mua token các dự án trên Gamefi.org, người dùng cần stake GAFI để đối lấy tier tương ứng.

 

Tier thấp nhất cần stake tối thiểu 20 GAFI, phân bổ tối đa 60$, tier cao nhất cần stake tối thiểu 500 GAFI, phân bổ tối đa 700$.

Airdrop

Snapshot được sử dụng để xác định các địa chỉ ví sẽ được nhận thưởng token từ chiến dịch airdrop của dự án.

 

Trước khi tiến hành airdrop, dự án sẽ thực hiện snapshot thông tin các ví của người dùng.

Các dự án có kế hoạch airdrop thường cần phải snapshot
Các dự án có kế hoạch airdrop thường cần phải snapshot

Các điều kiện được nhận airdrop sẽ được xác định trước hoặc sau khi snapshot. Nó có thể là yêu cầu hold một số lượng coin/token/NFT nhất định trong ví, thực hiện tương tác với dApp, trải nghiệm sản phẩm của dự án.v.v.

 

Dựa trên thông tin từ snapshot và các điều kiện tham gia, dự án sẽ lọc ra và công bố danh sách các ví được nhận token trong đợt airdrop để tiến hành phân phối.

 

Lấy ví dụ với dự án Etherfi, nền tảng restaking này vừa thực hiện một đợt airdrop token ETHFI dành cho những người dùng đủ điều kiện đã sử dụng sản phẩm của họ. Thời điểm mà Etherfi đã snapshot là vào 07:01 AM ngày 15/03/2024 (giờ Việt Nam).

Hard Fork

Quá trình hard fork cũng cần sử dụng snapshot để xác định lượng phân bổ token mới cho các chủ sở hữu trong phiên bản blockchain cũ.

 

Trước khi hard fork diễn ra, snapshot sẽ được thực hiện để ghi lại thông tin về các ví và số dư token của người dùng.

 

Sau hard fork, một blockchain mới sẽ được tạo ra đi kèm với một loại token mới. Các token mới này sẽ được phân phối cho các chủ sở hữu của token trong blockchain cũ theo một tỷ lệ nhất định và dựa trên dữ liệu tại thời điểm snapshot.

 

Một ví dụ cụ thể trong trường hợp này là hard fork của Bitcoin Cash (BCH) để tạo ra Bitcoin SV (BSV) vào tháng 11 năm 2018. Các holder BCH đã nhận được BSV với tỷ lệ 1:1 dựa trên số lượng BCH họ có trong ví tại thời điểm snapshot.

Tổng kết

Trong lĩnh vực crypto, rõ ràng việc sử dụng snapshot là vô cùng cần thiết trong nhiều trường hợp khác nhau. Đặc biệt là khi các dự án có kế hoạch phân phối token qua airdrop, hard fork hoặc IDO.

 

Bằng cách ghi lại trạng thái của blockchain tại một thời điểm cụ thể, snapshot tạo ra cơ sở thông tin, bằng chứng minh bạch và không thể làm giả hay gian lận, đem lại sự công bằng cho tất cả các bên.