SocialFi (hay Social Finance) là một dự án tài chính phi tập trung (DeFi) tích hợp phương pháp Web3 để tạo ra một nền tảng tương tác nơi người dùng có thể kiểm soát dữ liệu của họ và kiếm tiền từ các tương tác của họ.

 

Cách tiếp cận sáng tạo này thách thức những gã khổng lồ xã hội tập trung như X (trước đây là Twitter), Facebook và Instagram, trao cho người dùng quyền sở hữu đối với các tương tác của họ.

 

Mục tiêu chính của SocialFi là cung cấp một trung tâm tương tác và dễ tiếp cận cho những người có ảnh hưởng và người tạo nội dung để quản lý các tương tác của họ và tạo thu nhập dựa trên nội dung có giá trị được chia sẻ.

 

Sự đổi mới Web3 này cũng thúc đẩy một cộng đồng giống như phương tiện truyền thông xã hội giúp giảm thiểu kiểm duyệt, cho phép các cá nhân học hỏi, kiếm tiền từ kiến thức chuyên môn, cộng tác và tương tác của họ.

Cách SocialFi vượt qua giới hạn của Web 2

Mặc dù các nền tảng xã hội Web2 đã kết nối mọi người một cách hiệu quả và thúc đẩy việc tạo ra nội dung đại chúng, nhưng chúng thường gặp phải các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu dữ liệu người dùng, kiểm duyệt, nhận dạng kỹ thuật số và khả năng kiếm tiền.

 

  • Quyền sở hữu dữ liệu: Cải tiến Web3 trao quyền cho người sáng tạo nội dung thực hiện quyền kiểm soát tốt hơn đối với dữ liệu của họ, thực hiện quyền tự do ngôn luận và nhận được các phần thưởng tài chính thông qua sự hiện diện trực tuyến, được hỗ trợ bởi tiền điện tử.
  • Kiểm duyệt: Các nền tảng phổ biến như X được biết là hạn chế tài khoản của người dùng dựa trên thông tin được chia sẻ, sau đó nhanh chóng là lệnh cấm đối với một số chủ đề nhất định. Phân cấp SocialFi cung cấp một giải pháp phù hợp hơn đòi hỏi tính toàn diện.
  • Nhận dạng kỹ thuật số và theo dõi: Danh tính và quyền sở hữu kỹ thuật số của người dùng SocialFi được củng cố bằng Non-fungile token (NFT).
  • Kiếm tiền: SocialFi thu hẹp khoảng cách giữa tương tác, xây dựng thương hiệu, chuyên môn, sáng tạo nội dung và tài chính trong bối cảnh phi tập trung. Sự hiện diện trực tuyến của người dùng gắn liền với social token, được tính toán dựa trên các tương tác, nội dung, tương tác và ảnh hưởng của từng cá nhân trong nền tảng.

Tại sao SocialFi lại quan trọng?

SocialFi nổi bật như một mô hình kinh doanh phức tạp và hấp dẫn hơn so với những mô hình được các gã khổng lồ truyền thông xã hội hiện nay sử dụng. Khi khám phá tầm quan trọng của SocialFi, các khía cạnh chính sau đây làm cho nó đáng chú ý:

 

  • Truyền thông xã hội phi tập trung: SocialFi là cầu nối kết nối các cá nhân với tương lai của mạng xã hội. Không có chỗ cho việc tập trung hóa vì nền tảng Web3 thúc đẩy tính toàn diện và tự do ngôn luận, cho phép mọi người trên toàn thế giới có quyền truy cập tối ưu vào cách tiếp cận nội dung và quản lý dữ liệu đơn giản hóa.
  • Tính minh bạch: SocialFi sử dụng công nghệ blockchain, đảm bảo hoạt động của nền tảng được minh bạch và không thay đổi. Sự minh bạch này tạo dựng niềm tin giữa người dùng, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo rằng người tham gia có tất cả thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt trong cộng đồng mạng xã hội.
  • Kiến thức tài chính: Một giải pháp quan trọng khác của SocialFi là ưu tiên giáo dục tài chính. Các nền tảng liên kết như Friend.tech cung cấp tài nguyên toàn diện để các cá nhân tìm hiểu về đầu tư tài chính thông qua các cuộc trò chuyện riêng tư và cách tạo ra nhiều đặc quyền tài chính hơn thông qua nội dung.
  • Cung cấp sản phẩm đổi mới: SocialFi có tiềm năng to lớn để giới thiệu nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn trong hệ sinh thái DeFi khi công nghệ phát triển. Chúng có thể bao gồm staking, cho vay, đi vay, v.v.
  • Áp dụng và tăng trưởng DeFi: SocialFi là một khái niệm tương đối mới và tầm ảnh hưởng liên tục của nó đối với sự phát triển của Friend.tech là một minh chứng cho tầm quan trọng của nó. Số lượng người dùng và dự án ngày càng tăng trong không gian SocialFi cho thấy rằng nó đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của cộng đồng tiền điện tử và DeFi.