Store of value là thuộc tính của một tài sản khi mà nó duy trì giá trị của nó trong một khoảng thời gian mà không bị mất giá. Tài sản được xem là store of value tốt khi mà nó có thể được bán hoặc trong đổi trong tương lai với giá trị tương đương hoặc cao hơn khi được mua lúc đầu.

 

Tiền, bất chấp lạm phát, thường được xem là store of value do sức mua và thanh khoản của nó. Kim loại quý như vàng và bạc cũng được coi là store of value.