Về cơ bản, Supply Chain (Chuỗi cung ứng) là một chuỗi các thực thể vận hành liên kết với nhau về việc chuyển đổi quá trình từ nguyên liệu đến thành phần sản phẩm và đưa đến tay khách hàng cuối.

 

Chuỗi cung ứng toàn cầu hiện đại mang lại những lợi ích như là tiếp cận nhiều loại tài nguyên và nguyên vật liệu với chi phí thấp hơn.

 

Công nghệ blockchain có thể giải quyết một số vấn đề cho supply chain bằng cách tăng tính minh bạch, giảm chi phí quản lý thông qua smart contract và tích hợp cảm biến vật lý để theo dõi tình trạng sản phẩm trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. 

 

Supply chain áp dụng blockchain giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt hơn cho các doanh nghiệp.