Tank trong ngành tài chính chỉ đến sự sụt giảm nhanh chóng và đáng kể đến giá trị của một tài sản, ngành hoặc công ty. Thường được sử dụng để mô tả việc giảm ngắn hạn, đóng vai trò ngược lại với “rallying” hoặc “pumping”,  đề cập đến sự tăng nhanh của giá trị.
 

Trong thị trường crypto, thuật ngữ "Tank" thường được nghe thấy khi có sự sụt giảm đột ngột trong giá của một loại crypto cụ thể hoặc cả thị trường rộng lớn. Việc này có thể xảy ra do các yếu tố như thông tin tiêu cực, thay đổi chính sách, hay bán tháo từ các nhà đầu tư lớn. "Tank" có thể tạo ra cảnh báo và hoảng loạn trong cộng đồng đầu tư, đồng thời cũng mở ra cơ hội cho những người muốn mua vào với giá rẻ hơn. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và phân tích kỹ lưỡng, vì việc "Tank" có thể chỉ là bắt đầu của một xu hướng giảm giá dài hạn.