Token là đơn vị giá trị kỹ thuật số không thể đào được. Token có thể ở nhiều dạng khác nhau như đại diện cho tiền tệ của một dự án hay hệ sinh thái nào đó, hay đại diện cho tài sản off-chain. 

 

Token thường được phát hành trên các blockchain hiện nay như Ethereum chẳng hạn.

 

Chúng chưa hẳn là tiền điện tử, mà là các đơn vị có giá trị có thể chuyển nhượng trong hệ sinh thái blockchain. Token có thể được phân loại thành token tiện ích, cung cấp quyền truy cập và sử dụng một dịch vụ nào đó hay còn là phương tiện trao đổi và token bảo mật, đại diện cho tài sản chính.

 

Token còn có thể hoán đổi cho nhau được (như tiền giấy) hoặc không thể hoán đổi được (độc nhất, như là một bức tranh).

 

Ví dụ : BNB là token utility của binance, còn Crypto Kitties là một NFT(non-fungible tokens).