Token Supply (Nguồn cung token) là tổng số lượng token đang tồn tại và đang được lưu hành, tính cả số token đang được lock luôn. Hiểu đơn giản, Token Supply là tổng số lượng token đã được đào hay được phát hành trừ đi tổng số token đã được đốt hoặc huỷ.