Trong crypto,  Transaction Per Second (TPS) là việc chỉ đến một đơn vị là số đo tốc độ giao dịch của mạng lưới đó có thể xử lý tối đa bao nhiêu giao dịch trong 1 giây. TPS được sử dụng để so sánh tốc độ thực hiện giao dịch và khả năng mở rộng giữa các hệ thống mạng.

 

User có thể đánh giá sự khác biệt giữa mạng lưới Bitcoin và mạng lưới Visa thông qua chỉ số TPS. Hiện tại, mạng lưới Visa đang xử lý một số lượng lớn giao dịch, khoảng 24.000 - 25.000 giao dịch mỗi giây. So với đó, mạng lưới Bitcoin chỉ có khả năng xử lý từ 1 - 3 giao dịch mỗi giây. Điều này cho thấy mạng lưới Visa có khả năng xử lý giao dịch nhiều hơn nhiều so với Bitcoin.

 

Mặc dù TPS của Bitcoin thấp, nhưng điều đó cũng tương đồng với việc mạng lưới này hoạt động hoàn toàn phi tập trung và không phụ thuộc vào một tổ chức trung gian. Tuy nhiên, khả năng xử lý giao dịch thấp của Bitcoin cũng đồng nghĩa với việc mở rộng mạng lưới trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Trong trường hợp này, sharding là một trong những giải pháp được đưa ra để giải quyết vấn đề này.