Trustless trong crypto dịch ra tiếng Việt có thể hiểu là không cần tin tưởng. Trong ngữ cảnh của crypto và blockchain, thuật ngữ này ám chỉ một tính năng quan trọng: người dùng không cần phải tin tưởng vào một bên thứ ba hoặc bất kỳ ai khác khi thực hiện giao dịch hoặc tham gia vào một hợp đồng.

 

Cụ thể hơn:

 

  • Tự động & Khách quan: Khi một hợp đồng thông minh (smart contract) được triển khai trên blockchain, nó sẽ tự động thực thi dựa trên các điều kiện đã được định trước. Không có bên nào có thể can thiệp hoặc thay đổi kết quả.
  • Bảo mật & Không thể thay đổi: Một khi dữ liệu đã được ghi vào blockchain, việc thay đổi hoặc xóa bỏ nó là rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu
  • Minh bạch: Mọi giao dịch trên blockchain đều có thể được kiểm tra bởi bất kỳ ai thông qua các công cụ giám sát blockchain.

 

Nhờ những tính năng trên, người dùng có thể tham gia vào các giao dịch hoặc hợp đồng mà không cần phải tin tưởng vào bên thứ ba, như ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc bất kỳ tổ chức trung gian nào khác.