User Experience (UX) có thể hiểu là Trải nghiệm người dùng. Đây là thuật ngữ chỉ cảm nhận và phản ứng của người dùng khi tương tác với hệ thống, dịch vụ hoặc sản phẩm.

 

Đây là khía cạnh quan trọng trong việc thiết kế và phát triển các sản phẩm, ứng dụng hoặc giao dịch liên quan đến crypto nhằm đảm bảo người dùng có trải nghiệm thuận tiện, trực quan và dễ sử dụng.

 

Các yếu tố UX quan trọng có thể kể đến:

 

  • Giao diện người dùng
  • Bảo mật và an toàn
  • Đăng ký và xác minh
  • Thanh toán và giao dịch
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Tích hợp với các dịch vụ khác