Trong ngữ cảnh crypto, Virtual Machine (VM) đề cập đến một thành phần phần mềm trong blockchain giúp thực thi mã của smart contracts. EVM chỉ là một ví dụ phổ biến, nhưng nhiều blockchain khác cũng có VM riêng của họ.

 

  • Chức năng chính: VM giúp chạy hợp đồng thông minh trên blockchain. Khi ai đó gửi giao dịch liên quan đến smart contracts, VM sẽ xử lý và thực thi mã của hợp đồng đó.
  • Độc lập: VM giúp mã chạy một cách đồng nhất và độc lập, không phụ thuộc vào phần cứng hoặc hệ điều hành cụ thể.
  • An toàn: VM cung cấp môi trường cô lập để execute code, giúp bảo vệ mạng blockchain khỏi các malware.

 

Ngoài Ethereum, có nhiều blockchain khác như Binance Smart Chain, Polkadot, Cardano,... cũng có VM riêng để thực thi hợp đồng thông minh trên nền tảng của họ. Mỗi VM có những đặc điểm và cách hoạt động riêng, nhưng mục tiêu chung là giúp thực thi mã một cách an toàn và đồng nhất trên blockchain.