Trong tài chính, Volatility (Độ biến động thị trường) diễn tả mức độ thay đổi giá của một tài sản tài chính theo thời gian. Ở thị trường crypto thì độ biến động thường cao hơn so với thị trường truyền thống do các yếu tố như bản chất quy mô thị trường. Biến động là thước đo rủi ro quan trọng và cũng là cơ hội, tính biến động cao của crypto có thể dẫn đến lợi nhuận lớn trong khoản thời gian ngắn và cũng là khoản lỗ lớn nếu như thị trường đi ngược hướng dự đoán.