WAGMI là từ viết tắt của câu "We’re All Gonna Make It", có nghĩa là "Chúng ta tất cả đều sẽ thành công". Đây là biểu cảm thường được sử dụng trong các cộng đồng trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh của tiền mã hóa. 

 

WAGMI là một lời kêu gọi đại diện cho sự đoàn kết, quyết tâm và lạc quan giữa những người có chung quan tâm đến tiền mã hóa và tiềm năng thành công trong tương lai của chúng.

 

WAGMI thể hiện một thái độ lạc quan về việc đạt được thành công hoặc đạt được mục tiêu cụ thể. Nó thường được sử dụng bởi những người tham gia vào các dự án crypto hoặc đang đầu tư vào các crypto, như Bitcoin hay token không thể trao đổi (NFTs), và tin vào sự thành công trong tương lai của chúng.