Ví điện tử (hay còn gọi là ví số, ví tiền mã hóa, hoặc "wallet") là một cơ chế cho phép bạn lưu trữ, gửi, và nhận tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum, và nhiều loại crypto khác.

 

Mỗi ví tiền mã hóa bao gồm hai thành phần chính: một địa chỉ công khai và một khoá riêng tư. Địa chỉ công khai tương tự như số tài khoản ngân hàng của bạn - đây là địa chỉ mà bạn cung cấp cho người khác để họ có thể gửi crypto cho bạn. 

 

Khoá riêng tư (private key) tương tự như mật khẩu ngân hàng của bạn - bạn sử dụng nó để truy cập và quản lý tiền của mình. Nó nên được bảo mật cẩn thận, bởi nếu mất đi, bạn sẽ không thể truy cập vào tiền của mình. Nếu ai đó có được khoá riêng tư của bạn, họ cũng có thể truy cập và sử dụng tiền của bạn.