WETH (Wrapped ETH) Là phiên bản token hoá của Ethereum. Chính là Token ERC20 trên Ethereum blockchain tượng trưng cho Ethereum với tỷ lệ quy đổi 1 WETH = 1 ETH.

 

Wrapped ETH (WETH) là một giải pháp cho việc không tương thích ERC-20.  WETH  là phiên bản tương thích ERC-20 của ETH. 

 

Khi bạn "bọc" ETH của mình để tạo WETH, về cơ bản, bạn đang gửi ETH vào một hợp smartcontract, sau đó phát hành một lượng WETH tương đương. WETH này sau đó có thể được sử dụng trực tiếp với dApps và các giao thức yêu cầu token dạng  ERC-20.