Trong thị trường crypto, Whitelist thường được sử dụng trong các quá trình như token sale hoặc pre-sale. Những người dùng nằm trong whitelist sẽ có quyền mua token trước khi nó được mở bán công khai. Để có tên trong whitelist, người dùng thường phải đăng ký và hoàn thành một số yêu cầu từ phía tổ chức, như KYC (Know Your Customer), tham gia cộng đồng, hoặc tham gia vào các hoạt động khác.

 

Whitelist giúp các dự án hạn chế spam, bot và đảm bảo rằng những người thực sự quan tâm đến dự án sẽ có cơ hội mua token.