Whitepaper (Sách trắng) là tài liệu thông tin do một công ty hoặc tổ chức phi lợi nhuận phát hành nhằm quảng bá hoặc nêu bật các tính năng của giải pháp, sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty hoặc dự định cung cấp.

 

Khái niệm Whitepaper phát triển từ việc sử dụng “Bluepaper” ở Anh thế kỷ 19, nơi bìa báo cáo của Nghị viện có màu xanh lam. Khi một chủ đề dành cho chính phủ ít nghiêm túc hơn, bìa xanh sẽ bị loại bỏ và xuất bản bằng bìa trắng. Những báo cáo này được gọi là Whitepaper. Tại Hoa Kỳ, việc sử dụng Whitepaper của chính phủ thường có nghĩa là báo cáo cơ bản hoặc hướng dẫn về một vấn đề cụ thể.

 

Mục đích của Whitepaper là tài liệu bán hàng và tiếp thị được sử dụng để lôi kéo hoặc thuyết phục khách hàng tiềm năng tìm hiểu thêm về một sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hoặc phương pháp cụ thể. Whitepaper cũng được sử dụng như một phương pháp trình bày các chính sách, pháp luật của chính phủ và đánh giá dư luận. 

 

Whitepaper thường được thiết kế cho mục đích tiếp thị giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) giữa nhà sản xuất và nhà bán buôn hoặc giữa nhà bán buôn và nhà bán lẻ. Nó có thể cung cấp một báo cáo hoặc hướng dẫn chuyên sâu về một sản phẩm hoặc chủ đề cụ thể và nhằm mục đích giáo dục người đọc.

 

Thông tin được trình bày trong Whitepaper thường được hỗ trợ bởi nghiên cứu và số liệu thống kê từ các nguồn đáng tin cậy và có thể bao gồm biểu đồ, đồ thị, bảng biểu và các cách trực quan hóa dữ liệu khác. Whitepaper có thể truyền đạt triết lý của tổ chức hoặc trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan đến một ngành.